Reviews van deze auteur

Onzettend traag van begrip

Review over Ikzoekeenschoonmaakster

Ingeschreven voor bemiddeling en niet gezien dat er meteen kosten aan verbonden zijn. Wel logisch, maar niet goed gecommuniceerd van tevoren, Nergens bij het inschrijven staat dit vermeldt. Dus, onverwacht en ongewild een factuur voor het leveren van een kandidaat ontvangen. Hierop gereclameerd en de wens uitgesproken geen gebruik te willen maken van èn de kandidaat als ook van hun diensten. Maar dit resulteert in een getouwtrek. Kosteloos zoeken voor een hulp voor een jaar lang... of afmelden en de "gemaakte" bemiddelingskosten betalen. Wat een gebakken lucht.

Sterke punten
Erg goed in het blijven aanmanen ondanks het voorafgaande mailverkeer over het niet akkoord gaan met de diensten of aangeboden kandidaat.

Zwakke punten
Niet duidelijk in de kosten die de bemiddeling met zich meebrengt.